Pladur

Material de construcció compost per plaques de guix, separades per una cel·lulosa o cartró que s’utilitza en acabats d’interiors.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Tot tipus de plaques, transformats, perfils i soleres (plaques normals, contra foc, resistents a l’aigua, gran duresa, incombustibles, barrera de vapor, etc.)
 • Parets i envans (envans de distribució, envans, separació d’habitatges, blocs tècnics, envans d’alta seguretat, per a proteccions radiològiques, de doble estructura, amb inclusió de reforços, per suports especials, etc.)
 • Sostres fixos i falsos sostres (amb una àmplia gamma de plaques d’acabat, escaiola, fibra mineral, panell acústic, encenalls de fusta, safata metàl·lica, etc.)
 • Extradossats (directes, semi-directes, autoportants, fònics per el soroll, tèrmics, solucions antihumitat, etc.)
 • Aïllaments acústics (sistemes combinats per condicionament acústic de bars, restaurants, locals, oficines, etc.)
 • Tancaments de tot tipus
 • Sistemes R.F. (protecció contra el foc en sostres, aler visera naus, pilars, columnes, etc.)
 • Mobles i llibreries
 • Estudis i projectes
 • Aplicació decorativa (en habitatges, oficines, locals, etc.)
 • Motllures, capitells i columnes
 • Reparació d’esquerdes

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!