Electricitat

Una instal·lació elèctrica és un o diversos circuits elèctrics destinats a un ús específic i que compten amb els equips necessaris per assegurar el correcte funcionament d’ells i els aparells elèctrics connectats a aquests.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Instal·lacions elèctriques completes
 • Escomeses
 • Quadres elèctrics
 • Centralització de comptadors
 • Adaptació d’instal·lacions antigues segons normativa
 • Reparació i substitució d’interruptors i endolls
 • Renovació i substitució de cablejat en instal·lacions existents
 • Reparació i substitució de quadres elèctrics (diferencials, ICPS, magnetotèrmics, etc)
 • Ampliacions de potència
 • Instal·lació de proteccions contra sobretensions
 • Reparació de curtcircuits, fuites i falsos contactes
 • Instal·lació de xarxes de seguretat (SAI, generadors independents, etc)
 • Fusibles, diferencials, ICPS, magnetotèrmics, relés de control modulars, contactors, guardamotors, reguladors, polsadors, interruptors crepusculars, interruptors horaris programables, minuters, relés temporitzats, telerruptors, …
 • Parallamps i preses a terra
 • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials)
 • Estudis i projectes
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució
 • Instal·lació de circuits d’enllumenat complets
 • Circuits d’enllumenat interior i exterior en habitatges, jardins, piscines, zones comunitàries, locals comercials, centres esportius, …
 • Instal·lació de punts de llum
 • Instal·lació de tot tipus de lluminàries i làmpades (halògens, downligths, fluorescents, projectors, empotrables, fanals, bàculs, torres d’il·luminació, làmpades de baix consum, leds, etc)
 • Instal·lació de circuits i equips d’enllumenat d’emergència
 • Control de lluminàries amb detectors de presència, polsadors temporitzats, sensors fotoelèctrics, …
 • Estudis i projectes
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució d’equips i / o components

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!