Obra

L’obra és l’art de construir edificacions o altres obres emprant, segons els casos, pedra, maó, calç, guix, ciment o altres materials semblants.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Instal·lació, reforma i manteniment
 • Paviments i enrajolats
 • Arrebossats
 • Revestiments amb morters (monocapa, acrílics, etc)
 • Construcció de parets i envans (amb maó, cara vista, blocs de formigó bloc de vidre, etc)
 • Construcció de xemeneies
 • Construcció de murs i tanques
 • Soleres i pavimentació de sòls
 • Paviments continus (interior i exterior)
 • Col·locació de sanefes decoratives
 • Aplacats de tot tipus (pedra, marbre, etc)
 • Teulades i cobertes
 • Reparació de filtracions d’aigua
 • Sanejat i reparació de esvorancs, esquerdes i fissures
 • Col·locació i reparació de gresites en piscines i recintes humits
 • Reformes completes per a banys i cuines
 • Estudis i projectes
 • Reformes i ampliacions de tot tipus

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!