Fontaneria

La instal·lació de fontaneria és el conjunt de conduccions i instal·lacions dissenyades, construïdes i autoritzades per abastir d’aigua potable a la propietat, que comprèn l’arrencada domiciliari connectat a la matriu de la xarxa pública i la instal·lació interior d’aigua potable.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Instal·lacions completes de canonades en edificis, habitatges, oficines, locals comercials, jardins, piscines, …
 • Entrades generals d’aigua
 • Bateries de comptadors d’aigua
 • Instal·lacions interiors i exteriors de tot tipus
 • Instal·lacions en banys i cuines
 • Tractament de l’aigua (filtres, equips de filtrat, descalcificadors, cloradors, equips d’osmosi,…)
 • Desincrustació i reparació d’obstruccions en canonades de tot tipus
 • Dipòsits d’aigua
 • Grups d’aigua a pressió
 • Gots d’expansió (galvanitzats i de membrana)
 • Canonades de tot tipus (polietilè reticulat, multicapa, polipropilè, coure, ferro galvanitzat, inoxidable, etc.)
 • Instal·lació i substitució de sanitaris i aixetes
 • Neteja de cisternes i dipòsits
 • Localització i reparació de fuites
 • Substitució de claus de tall
 • Complements d’instal·lació (latiguillos, vàlvules de retenció, sondes elèctriques, manòmetres, …)
 • Aïllament de canonades
 • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de butlletins i certificats oficials)
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució d’equips i / o components

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!