Reparació i manteniment

CLIMASIP som especialistes en reparació i manteniment de qualsevol tipus de serveis que els nostres clients puguin requerir.
Realitzem tota mena de manteniments i ho fem seguint rigorosos plans d’estudi previ.
Sabem que de la qualitat del manteniment depèn sempre el rendiment i bon funcionament d’una instal·lació, per aquest motiu dediquem tot el nostre esforç i dedicació.
Oferim tota mena de manteniments:

Manteniment Normatiu:

  • Inspeccions obligatòries que s’han de fer d’acord amb la legislació vigent aplicable a cada tipus d’instal·lació.

Manteniment Preventiu: 

  • Operacions periòdiques on l’objectiu és aconseguir minimitzar el nombre d’avaries reposant alguns elements abans que arribin al final de la seva vida útil i puguin afectar el rendiment i l’eficiència energètica de la instal·lació.

Manteniment Conductiu:

  • Posada en marxa, conducció i parada de les instal·lacions.

Manteniment Predictiu: 

  • Detecció de possibles anomalies abans que es produeixin. 

Manteniment Correctiu:

  • Reparació d’avaries.
  • Execució de treballs d’adequació, reforma i / o millora.
  • Servei Urgent de Manteniment, servei d’atenció permanent les 24 hores del dia durant tot l’any.
  • Acompanyar als tècnics de les entitats oficials encarregades de realitzar les inspeccions periòdiques obligatòries.
  • Desenvolupament de diagnòstics sobre l’estat de les instal·lacions.
  • Realització d’auditories energètiques.