Empresa

Ilerfred, S.L., amb nom comercial CLIMASIP, és una empresa dedicada des de fa més de 30 anys al disseny, execució i manteniment d’instal·lacions frigorífiques de tota mena.
Tenim la seu central a Lleida i delegacions a Barcelona, Tarragona, Girona i Navarra.

ILERFRED S.L, és accionista majoritari a diferents empreses del sector per tal de poder donar cobertura en diferents àmbits, com ho són el manteniment multitècnic integral d’edificis i locals comercials. Així també el rènting d’equips de producció frigorífica de gran potència fins a 1.000.000 Kcal/h i l’execució d’obres completes, claus en mà.

L’objectiu de l’empresa és donar la màxima satisfacció al client, mitjançant un disseny adequat, l’ús de materials de qualitat, la professionalitat en la realització de les instal·lacions i un servei d’assistència tècnica postvenda acurat.

Disposem d’una superfície d’emmagatzematge total de 3.900 m², d’una flota de 48 vehicles i d’un equip humà de més de 60 persones.

A més estem certificats i acreditats amb totes les classificacions necessàries tant d’obres com de serveis, per ser proveïdor en l’àmbit estatal de diferents organismes públics.

La nostra empresa creu fermament en la formació i recentment hem inaugurat a la nostra seu central una aula de formació pròpia amb capacitat per a 20 persones.

Equip

CLIMASIP compta amb tots els recursos humans, materials i tecnològics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
Tenim clar que la nostra activitat està en el sector serveis i que per nosaltres el recurs més valuós és l’humà. Per això que constantment realitzem formació personal individualitzada i grupals, ja que considerem de màxima importància l’especialització de cada un dels membres de la nostra plantilla en les tasques que ha de desenvolupar a l’empresa.

Hem planificat cadascun dels serveis i productes que oferim per determinar el que necessitarem per donar un servei final de qualitat amb el màxim rendiment possible. És a dir que millori la producció, que és un objectiu constant per CLIMASIP i que és fonament bàsic de la competitivitat.

Per tot això, és que a la nostra empresa ens preocupem perquè al nostre equip hi hagin persones dinàmiques, responsables i motivades per a donar un millor servei i trobar les millors solucions.