Normativa Legal i Acreditacions / ISO

Acreditacions / ISO

La nostra empresa disposa de diverses classificacions i certificacions, entre les quals destaquen:

Classificació empresarial del Ministeri d’Economia i Hisenda i de la Generalitat de Catalunya als grups següents:

Certificat de qualitat per AENOR en ISO 9001:2015

A la nostra empresa portem un acurat control de la qualitat del nostre servei. Per nosaltres, la satisfacció del client, juntament amb la qualitat del producte, és de gran importància, per això, disposem d'aquesta certificació des de fa més de 10 anys, que s'actualitza i es revisa anualment.

Certificat de seguretat ambiental per AENOR en ISO 14001:2015

Tot equip humà que forma l'empresa està molt conscient amb la seguretat ambiental, de manera que porten un exhaustiu control dels residus en tots els seus processos i realitzen constantment cursos de bones pràctiques ambientals.

Certificat de Seguretat i Salut a la Feina per AENOR en ISO 45001:2018

L'empresa vetlla per la seguretat i la salut tant dels seus treballadors com dels clients on està treballant. Per fer-ho, porta, entre altres coses, un impecable control de l'ús adequat dels EPIS dels seus treballadors, també comprova que totes les eines i materials emprats hagin passat els controls pertinents i realitza una formació contínua en prevenció de riscos.