Contra incendis

– La Instal·lació de Detecció comprèn la central de detecció, detectors, polsadors, campanes o sirenes i la instal·lació elèctrica associada.

– La Instal·lació d’Extinció, depenent del seu tipus, inclou els extintors, els punts de mànega o les columnes seques.

– La instal·lació de Detecció de CO comprèn la central de detecció, els detectors i la instal·lació elèctrica.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Detecció, extinció i senyalització
 • Boques d’incendis (BIE)
 • Hidrants
 • Llances i mànegues
 • Extintors
 • Portes tallafocs
 • Grups d’aigua a pressió
 • Ruixadors sprinklers
 • Detectors d’incendis i CO2
 • Centraletes, polsadors i sirenes
 • Estudis i projectes
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució d’equips i / o components
 • Altres

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!