Calefacció i aigua calenta sanitària

Quan s’acosten els gèlids hiverns comencem a pensar en els diferents sistemes de calefacció entre els quals podem elegir, però a la vegada hi ha alguna cosa que ens fa pensar i molt: la instal·lació dels mateixos. Com tots sabem, els sistemes de calefacció difereixen per les seves estructures, manteniment, mitjà de funcionament i, per suposat, pel tipus d’instal·lació que necessiten. 

A continuació es nombren alguns serveis que CLIMASIP ofereix en aquests tipus d’instal·lació:

 • Instal·lació, reforma, reparació i manteniment
 • Calefacció convencional amb radiadors
 • Calefacció amb el terra radiant
 • Radiadors d’alumini, ferro o xapa
 • Radiadors tovallolers pel bany
 • Calderes (de gas, elèctriques, de gas-oil i biocombustibles)
 • Calentadors d’aigua i termos elèctrics
 • Interacumulador
 • Intercanviadors de plaques
 • Calderes centralitzades
 • Termòstats d’ambient (analògics, digitals, programadors, inal·làmbrics, via telèfon, etc.)
 • Tubs radiants
 • Xemeneies (inox, alumini, zinc, coure, polipropilè, etc)
 • Purgadors de calefacció (automàtics i manuals)
 • Vàlvules de radiador (normals i termostàtiques)
 • Reparació de fugues
 • Regulació i control (electrovàlvules, vàlvules de zona, sondes de temperatura, centraletes, comptadors de calories, etc.)
 • Bombes de circulació
 • Vasos d’expansió
 • Fluids anti sorolls i anticongelants
 • Tractaments antilegionela v
 • Adaptació d’instal·lacions segons la normativa vigent
 • Revisió i certificació d’instal·lacions (emissió de Bolletins i certificats oficials)
 • Estudis i projectes
 • Localització i reparació d’averies
 • Instal·lació i substitució d’equips i/o components

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!