Carpinteria

La fusteria inclou la fusteria de fusta de portes i finestres interiors, la fusteria d’alumini de cara a l’exterior, reixes, porticons, etc.

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Façanes corporatives i estructures de tipus mur cortina
 • Reixes de ventilació i de seguretat
 • Finestres, porticons i portes (practicables, abatibles, oscil·lobatents, corredisses, elevables)
 • Portes i balconeres
 • Fronts comercials continus per a tancament de tot tipus de locals comercials
 • Persianes i reixes de seguretat per a finestres i aparadors, amb obertura manual i obertura motoritzada
 • Possibilitat de ventilació integrada en els tancaments
 • Claraboies i exutoris
 • Protecció de balcons
 • Tancaments d’alumini per a galeries
 • Marquesines
 • Peanyes, baranes i passamans
 • Portes de garatge i tanques
 • Mampares de bany
 • Mampares divisòries
 • Folres de parets i sostres
 • Tancaments
 • Entrepisos i escales metàl·liques
 • Ferreria i forja artística
 • Cobertes per a piscines
 • Folrat de façanes, murs, remats, etc. amb xapa d’alumini o panell composite
 • Tot tipus d’armaris

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!