Energia Solar

Un sistema d’energia solar tèrmica és aquell que permet l’escalfament d’aire o aigua a partir de l’aprofitament de la radiació solar. Aquests sistemes es poden classificar en dos grans apartats: els sistemes actius i els passius. Els sistemes actius utilitzen elements de captació de l’energia solar específics, anomenats captadors o plaques solars, per l’interior dels quals circula un fluid (normalment aigua o aire) que absorbeix l’energia irradiada pel sol. En aquest sentit, les aplicacions més interessants són el subministrament d’aigua calenta per a diversos usos (aigua calenta sanitària, calefactat de locals, escalfament de piscines, etc.).

A continuació es nomenen els serveis que CLIMASIP ofereix en aquest tipus d’instal·lacions:

 • Plaques solars per a producció de A.C.S. (aigua calenta sanitària). Captadors plans, captadors de tubs de buit i equips compactes termosifó
 • Captadors per escalfament de piscines
 • Cablejats
 • Connexions hidràuliques
 • Complements d’instal·lació (acumuladors, bombes, vàlvules i dispositius de tall, dosificadors de glicol, dispositius de regulació i control, etc.)
 • Elements de suport, suport i fixació
 • Estudis i projectes
 • Reforma i / o ampliació d’instal·lacions existents
 • Localització i reparació d’avaries
 • Instal·lació i substitució d’equips i / o components
 • Altres

Demana el teu pressupost!

Pot demanar pressupost sense cap tipus de compromís!